Leasefietsregeling 2023 voor werknemer en werkgever

Sinds 1 januari 2020 is de fiscale regeling voor de ‘fiets van de zaak’ veranderd. Het is voor werkgevers gemakkelijker geworden om hun werknemers te laten profiteren van een fiets van de zaak. ZZP’ers kunnen zelf gebruik maken van de regeling. 

De leasefietsregeling 2023 is nagenoeg gelijk gebleven voor de twee relevante groepen:

 • Werknemer, DGA en zzp’er
 • Werkgever

Leasefietsregeling 2023 voor werknemer, DGA en ZZP’er

Bijtelling

Om fietsgebruik te stimuleren heeft het kabinet de fiscale fietsregeling vanaf 1 januari 2020 versimpeld. Wanneer een werkgever een fiets ter beschikking stelt, moet een werknemer jaarlijks 7% van de door de fabrikant vastgestelde consumentenadviesprijs en de eventuele accessoires van de fiets (inclusief btw) bij te tellen. Het bedrag aan bijtelling wordt fictief bij jouw loon opgeteld. Over het fictieve loon betaal je inkomstenbelasting.

Een rekenvoorbeeld:

 • Je least een fiets van € 2.500,- . De bijtelling (7%) bedraagt € 175,-. Dit bedrag wordt bij jouw loon opgeteld. Hoeveel inkomstenbelasting je betaalt, hangt van jouw inkomen af.
 • Bij een inkomen lager dan € 68.508,- is het percentage in 2021 37,1%. Op jaarbasis betaal je dus 37,1% van € 175,-. Op maandbasis kom je dan uit op € 5,41.
 • Bij een inkomen vanaf € 68.508,- is het percentage in 2021 49,5%. Op jaarbasis betaal je dus 49,5 % van € 175,-. Op maandbasis kom je dan uit op € 7,22.

Of dit uiteindelijk jouw maandkosten zijn, hangt van de werkgever af. Het kan zijn dat de werkgever een eigen bijdrage in rekening brengt.

Operational lease

Operational lease komt bij fietslease het meeste voor. Bij deze leasevorm betaal je een vast bedrag per maand aan de leasemaatschappij voor het gebruik van de fiets. Daardoor heb je niet te maken met de hoge aanschafkosten van bijvoorbeeld een e-bike of speed pedelec. Bovendien kom je nooit voor verrassingen te staan bij onderhoud en reparaties en ben je verzekerd tegen schade en diefstal van de fiets. Kortom: voor een vast laag bedrag per maand ben je maximaal verzekerd van onbezorgd fietsplezier. Aan het einde van het leasecontract is de fiets niet van jou, maar kan je de fiets wel tegen een aantrekkelijk bedrag overnemen.

DGA – zzp’er

Ook als DGA kun je een fiets van de zaak voor jezelf leasen. De besloten vennootschap (BV) is de werkgever en de DGA is dus een werknemer van de BV.
Voor de zzp’er met een eenmanszaak geldt hetzelfde. Voor beide groepen geldt ook het bijtellingstarief van 7%.

Het kan zijn dat er nog extra aftrekmogelijkheden zijn voor jou als zzp’er of als DGA. Het gekozen merk en model moet dan wel voldoen aan de voorwaarden die door de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) gesteld worden. Kijk hiervoor op www.rvo.nl. Ook de Belastingdienst stelt specifieke eisen aan het toepassen van de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Kom je er niet uit? Vraag dan advies aan jouw fiscalist of accountant.

Reiskostenvergoeding

Op de dagen dat je als werknemer met een leasefiets naar het werk komt, vervalt het recht op de reiskostenvergoeding. Gebruik je als werknemer een leasefiets om bijvoorbeeld naar een station te fietsen – om daarna verder te reizen met het openbaar vervoer? Dan geldt de reiskostenvergoeding alleen voor de kilometers die met het openbaar vervoer zijn gemaakt. Het is aan de werkgever zelf om te bepalen wat hij doet met de reiskosten.

Combinatie leaseauto en leasefiets

Een leasefiets en een leaseauto kunnen naast elkaar gebruikt worden. Op die manier is het voor jou interessanter om een aantal dagen per week op de fiets naar het werk te gaan. Voor de leaseauto geldt dat je de keuze hebt om de auto privé te gebruiken en de bijtelling te betalen. Voor de fiets geldt dat er altijd sprake is van een bijtelling, zelfs als de leasefiets niet privé gebruikt wordt.

Leasefietsregeling voor werkgever

Als werkgever ben je niet verplicht om een fiets van de zaak aan één of meerdere werknemers aan te bieden. Door de nieuwe fiscale regelgeving is het voor werknemers eenvoudiger en aantrekkelijker geworden om voor een fiets van de zaak te kiezen. En voor werkgevers is de administratieve last te overzien.

Als werkgever kun je de fiets van de zaak onderdeel laten uitmaken van de arbeidsvoorwaarden van een werknemer. De fietsregeling moet uiteraard in overeenstemming zijn met de geldende cao.

De cafetariaregeling mag ingezet worden als dat toegestaan is door de cao. Een cafetariaregeling is een regeling waarin werknemers belast loon kunnen uitruilen voor onbelast loon. Veelal hebben werkgevers in het huidige systeem een goede manier gevonden om een cafetariaregeling aan te bieden en de vraag is natuurlijk of dit onder de werkkostenregeling ook nog wel kan. Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inkomstenbelasting/vraag-en-antwoord/werkkostenregeling-wkr

Overige aandachtspunten

 • De bijtelling van 7 procent zorgt voor hogere sociale lasten (ongeveer 20 procent van het bedrag aan bijtelling). Bij aanschaf of lease van de fiets is de btw slechts als voorbelasting aftrekbaar tot een inkoopprijs van € 749,- inclusief btw.
 • De kosten van de leasetermijnen komen voor rekening voor jou als werkgever, tenzij je ervoor kiest om een eigen bijdrage van de werknemers te vragen.
 • Een werknemer mag door de inzet van een fiets van de zaak niet onder het minimumloon terechtkomen.

Wanneer je als werkgever een leasefiets aanbiedt, is het handig om vooraf na te denken over de volgende vragen:

 • Verwacht je van jouw werknemer een eigen bijdrage voor het gebruik van de fiets?
 • Wat gebeurt er met de fiets wanneer een werknemer uit dienst gaat? Bij een vrijwillig of gedwongen vertrek?
 • Wat gebeurt er met de fiets bij langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld ziekte?
 • Wat spreek je af met de werknemer over het netjes gebruik van de fiets?
 • Wat spreek je af over een eventueel eigen risico bij schade of diefstal van de fiets?
 • Hoeveel dagen per week verwacht je van jouw werknemer dat hij gebruik maakt van de fiets van de zaak? Alles tussen 0 dagen en volledige werkweek is toegestaan. (Over de onbelaste reiskostenvergoeding besteden we extra aandacht in een apart artikel.)

Ben je naar aanleiding van dit bericht geïnteresseerd in een leasefiets en wil je een aanvraag doen? Stuur dan een mail naar hallo@bovagleasefiets.nl of vraag een adviesgesprek aan. Hier kun je jouw voorkeur voor BOVAG-fietsdealer aangeven. De fietsdealer neemt dan contact met jou op.

Terug naar overzicht
BOVAG Leasefiets wordt aangeboden door Friesland Lease in samenwerking met BOVAG.
© 2024 - BOVAG Leasefiets